Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požiadavky na premiestnenie psov, 

mačiek a fretiek vo vnútri Európskej

únie:

Aktualizované dňa 11.12.2008

 

Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek v

neobchodnom styku vo vnútri Európskej únie

 

Psy, mačky a fretky musia na premiestnenie

 

A. medzi členskými štátmi inými ako Malta, Írsko,

 

Švédsko a Veľká Británia spĺňať nasledujúce

 

požiadavky:

1.musia byť nezameniteľné označené :

 

-zreteľne čitateľným tetovaním alebo  -elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom)

2.musia byť sprevádzané pasom spoločenského vydaného  www.svssr.sk/sk/pdf/chovatelia/Povereni.pdf

-platnú vakcináciu alebo revakcináciu

 

proti besnote, v súlade s odporúčaniami

 

výrobcu vakcíny; vakcína musí byť

 

inaktivovaná s obsahom najmenej jednej

 

antigénnej jednotky v dávke podľa WHO

štandardu,

-ošetrenie proti vonkajším parazitom

(prostriedkom účinným proti kliešťom)

a/alebo ošetrenie proti vnútorným

parazitom (prostriedkom účinným proti

Echinococcus granulosus), ktoré je

rôznymi členskými štátmi žiadané,

http://www.svssr.sk/sk/pdf/chovatelia

/poziadavky.pdf

B.do Malty, Írska, Švédska a Veľkej Británie spĺňať

 

nasledujúce požiadavky (i v prípade tranzitu cez tieto

 

krajiny):

1.musia byť označené elektronickým identifikačným

systémom (transpondérom - mikročipom)

2.musia byť sprevádzané pasom spoločenského

zvieraťa vydaného, www.svssr.sk/sk/pdf/chovatelia/Povereni.pdf preukazujúcim

-platnú vakcináciu alebo revakcináciu

 

proti besnote, v súlade s odporúčaniami

 

výrobcu vakcíny; vakcína musí byť

 

inaktivovaná s obsahom najmenej jednej

 

antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu

 

-titer neutralizačných protilátok proti

besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický

test musí byť vykonaný

v laboratóriu,http://ec.europa.eu

/food/animal/liveanimals

/pets/approval_en.htm#slovakia na

vzorke krvného séra odobratého

veterinárnym lekárom.

                                                                                          

Platné pre vstup na územie Malty: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku sérologického testu zapísaného v pase.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Platné pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku sérologického testu zapísaného v pase.
 

(www.defra.gov.uk/animalh/quarantine)


Platné pre vstup na územie                                 Švédska    :odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote.Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné vstúpiťna územie Švédska bez ďalších lehôt.                                              Platné pre návrat na územie EU:odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testuzapísaného v pase je možné po vycestovaní do tretích krajín vstúpiť na územie EU bez ďalších lehôt, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva.                                                            -ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom)  ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus).-uplynutie doby karantenizácie pred vstupom na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva (karantenizácia nemusí byť okrem Malty, Írska, Švédska Spojeného Kráľovstva vykonaná v špecializovaných zariadeniach)Serologický test na titer neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovanepo teste je zviera pravidelne revakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o revakcinácii sú v pase vedené záznamy.Tieto podmienky sa vzťahujú na počet zvierat päťmenej, za podmienky, že tieto zvieratá počas pobytu v Slovenskej republike alebo iného členského štátu nezmenia vlastníka alebo osobu zodpovednú za tiet zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou. Ak je počet dovážaných zvierat väčší ako päť, vzťahujú sa na kontrolu takéhoto premiestnenia požiadavky ako pri obchodnom styku v súlade so Smernicou 92/65/EHS.

Anglicko:

-karanténa 6 mesiacov

Belgicko:

-platný medzinárodný očkovací preukaz

Bulharsko:

-platný medzinárodný očkovací preukaz

Česká republika:

-platný medzinárodný očkovací preukaz

-potvrdenie o dobrom zdravotnom stave,nie starsie ako 3 dni

Dánsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz alebo potvrdenie o očkovaní proti besnote nie staršie než 1 rok a nie mladšie než 30 dní

- potvrdenie o očkovaní proti psinke, infekčnejhepatitíde a parvoviróze nie staršie ako 1 rok a nie mladšie než 30 dní

 Fínsko:

 - platný medzinárodný očkovací preukaz
- očkovanie proti besnote musí byť prevedené 
         uznávanou vakcínou
- osvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave

Francúzsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- povolený je dovoz maximálne troch psov, z nich jedno môže byť šteňa vo veku nad 3 mesiace
- pes musí mať tetovanie alebo aspoň údaje na obojku

Grécko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- očkovanie proti besnote nesmú byť staršie ako 6 mesiacov a mladšie než 30 dní
- antiparazitárne ošetrenie proti Taenia Echinococcus, je nutné uviesť použitý preparát
- pri prechode hranicami by mal byť pes vyšetrený gréckym štátnym pohraničným veterinárom

Holandsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- potvrdenie v očkovacom preukaze musí byť staršie ako 30 dní a mladšie než 3 mesiace
- osvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave psa
- zákaz dovozu tzv. bojových plemien psov

Chorvátsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- osvedčenie o dobrom zdravotnom stave, pokiaľ toto osvedčenie chýba, je pes vyšetrený za poplatokpohraničným štátnym veterinárom

Maďarsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne osvedčenie Okresnej veterinárnejsprávy nie staršie ako tri dni
- potvrdenie veterinárneho lekára, že v mieste pobytu psa a jeho okolí nebol zaznamenaný v posledných 90 dňoch výskyt besnoty
- zákaz dovozu tzv. bojových plemien psov

Nemecko:

- je nutné vyžiadať si povolenie nemeckej štátnej veterinárnej služby
- pri krátkodobých turistických pobytoch stačí platný medzinárodný očkovací preukaz aosvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave psa, a to v nemčine alebo s pripojeným úradne overeným nemeckým prekladom

Poľsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- potvrdenie o dobrom zdravotnom stave nie staršie ako 3 dni
- potvrdenie o tom, že v mieste pobytu psa a jeho okolí v období posledných 3 mesiacov nebol zaznamenaný výskyt besnoty

Rakúsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz

Slovinsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz

Srbsko a Čierna Hora:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne potvrdenie, že miesto predchádzajúceho pobytu nie je postihnuté niektorou z infekčných chorôb

Španielsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne osvedčenie o dobrom zdravotnom stave nie staršie než 10 dní pred cestou

Švajčiarsko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- očkovanie proti besnote nesmie byť mladšie ako30 dní a staršie než 1 rok

Taliansko:

- platný medzinárodný očkovací preukaz
- osvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář